www.atomgd.com contact us
 
 
     ◆ 工作原理  
     ◆ 洗槽式  
     ◆ 电镀型  
     ◆ 投入式  
     多槽式  
     ◆ 全自动轨道式  
     ◆ 全自动复数轨道式  
     ◆ 全自动炼条式  
     ◆ 全自动网带式  
     ◆ D 标准型系列  
     ◆ DC 强力型系列  
  多槽式 超声波清洗器 规格参数 | 洗净流程
型号 DUV-230
DUV-330
DUV-260
DUV-360
DUV-290
DUV-390
DUV-2120
DUV-3120
DUV-2180
DUV-3180
振荡频率 40 KHz (标准);28 KHz ~ 160 KHz (可依需求选择)
超音波槽尺寸(通用) 250×300×250
mm (L×W×H)
300×400×350
mm (L×W×H)
350×450×350
mm (L×W×H)
400×500×400
mm (L×W×H)
700×500×450
mm (L×W×H)
冷浴槽尺寸(三槽式) 250×300×250
mm (L×W×H)
300×400×350
mm (L×W×H)
350×450×350
mm (L×W×H)
400×500×400
mm (L×W×H)
700×500×450
mm (L×W×H)
蒸气槽尺寸(通用) 250×300×250
mm (L×W×H)
300×400×350
mm (L×W×H)
350×450×350
mm (L×W×H)
400×500×400
mm (L×W×H)
700×500×450
mm (L×W×H)
超音波出力(通用) 300 W 600 W 900 W 1200 W 1800 W
外型尺寸(二槽式) 1250×750×1100
mm (L×W×H)
1350×850×1250
mm (L×W×H)
1450×900×1350
mm (L×W×H)
1550×950×1500
mm (L×W×H)
2200×950×1750
mm (L×W×H)
外型尺寸(三槽式) 1600×750×1100
mm (L×W×H)
1800×850×1250
mm (L×W×H)
1950×900×1350
mm (L×W×H)
2100×950×1500
mm (L×W×H)
2800×950×1750
mm (L×W×H)
总洗净液容量(二槽式) 38 L 84 L 110 L 148 L 315 L
总洗净液容量(三槽式) 56 L 126 L 165 L 222 L 472 L
篮子尺寸(通用) 220×270×200
mm (L×W×H)
270×370×300
mm (L×W×H)
320×420×300
mm (L×W×H)
370×470×350
mm (L×W×H)
670×470×400
mm (L×W×H)
总电热出力(通用) 3000 W 5000 W 5000 W 6000 W 7000 W
总消耗电力(通用) 18 A 26 A 33 A 33 A 45 A
电源(通用) AC 220 ~ 240V 50/60 Hz 1Φ
 
求成人色情网站